majci ili majki


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Dativ i lokativ od imenice mâjka (= mati) glase majci. U toj reči izvršena je sibilarizacija (promena k u c ispred i). Pridev je majčin.
Dativ i lokativ od imenice májka (u značenju svekrva ili baka) glase majki. Pridev je majkin.