Meksiko ili Meksiko Siti


Piše se Meksiko.

Glavni grad nosi isto ime kao i država, a zvanični naziv na španskom je Ciudad de Mexico. Nije opravdano upotrebljavati engleski oblik Meksiko Siti (Mexico City).