moguć ili mogućan

 

Pravilno je i jedno i drugo.

Ta dva prideva imaju isto značenje i ravnopravno se upotrebljavaju.