maršruta ili maršuta

 

Piše se maršruta.

Ta imenica, kojom se označava utvrđeni pravac predviđen ili korišćen za kretanje, putovanje, potiče od nemačkog Marschroute.