moljenje ili molenje


Piše se moljenje.

Ta glagolska imenica izvedena je od glagola moliti. Kod glagolskih imenica izvedenih od glagola sa samoglasnikom i u osnovi prezenta obavezno je jotovanje.