dalji ili dalekiji

 

Piše se dalji.

Komparativ prideva dalek je dalji, a superlativ najdalji.