do vraga ili dovraga


Piše se do vraga.

Imenica vrag ne spaja se sa predlogom, mada ima dosta ustaljenih izraza u kojima je izbledelo bukvalno i padežno značenje, ali se ipak uzimaju kao frazeološki i figurativni život te imenice, a ne kao nove reči: k vragu, na vraga, po vragu, u vraga, za vraga itd.
Isto važi i za imenicu đavo (do đavola, k đavolu itd.).