dug ili dugačak


Pravilno je oboje.

Oba prideva upotrebljavaju se kako u prostornom tako i u vremenskom značenju: dug/dugačak tunel, dug/dugačak govor. Dug je podjednako često u obe upotrebe, a dugačak se češće upotrebljava za prostor, ali može isto tako označavati i vreme.
Komparativ i superlativ su im isti i glase duži, najduži ili (manje obično) dulji, najdulji.