dvaput ili dva puta

 

Pravilno je i jedno i drugo.

Pomoćna reč put piše se spojeno sa brojevima jedan, dva i tri: jedanput, dvaput, triput.

Oblik puta uvek se piše odvojeno: dva puta, devet puta, četrdeset šest puta, osamdeset puta, petsto trideset sedam puta itd.