dr ili dr.


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Oblik bez tačke, dr, piše se u slučaju kad predstavlja skraćenicu za titulu doktor. To je sažeta skraćenica, sa prvim i poslednjim slovom reči. Pošto posle r nema više nijednog slova, ne piše se tačka.
Oblik sa tačkom, dr., piše se u slučaju kad predstavlja skraćenicu za drugi ili drugo. To je početna skraćenica, svedena na početnu grupu suglasnika reči. Pošto posle r ima još slova, piše se tačka.