dokumenat ili dokument

 

Pravilno je i jedno i drugo.

Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. Suglasnička grupa nt u rečima stranog porekla može se razbiti umetanjem nepostojanog a ili ne mora. Svi ostali padeži su isti.

U jednini:

– nom. – dokumen(a)t,

– gen. – dokumenta,

– dat. – dokumentu,

– aku. – dokumen(a)t,

– vok. – dokumente,

– ins. – dokumentom,

– lok. – dokumentu.

U množini:

– nom. – dokumenti,

– gen. – dokumenata,

– dat. – dokumentima,

– aku. – dokumente,

– vok. – dokumenti,

– ins. – dokumentima,

– lok. – dokumentima.