dokumenat ili dokument

 

Pravilno je i jedno i drugo.

Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. Suglasnička grupa nt u rečima stranog porekla može se razbiti umetanjem nepostojanog a ili ne mora. Svi ostali padeži su isti.

Promena po padežima (jednina; množina):

• nom. – dokumen(a)t; dokumenti

• gen. – dokumenta; dokumenata

• dat. – dokumentu; dokumentima

• aku. – dokumen(a)t; dokumente

• vok. – dokumente; dokumenti

• ins. – dokumentom; dokumentima

• lok. – dokumentu; dokumentima