dokumenat ili dokument

 

Pravilno je i jedno i drugo.

Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. Suglasnička grupa nt u rečima stranog porekla može se razbiti umetanjem nepostojanog a ili ne mora. Svi ostali padeži su isti.

Promena po padežima (jednina; množina):
• nom. – dokumen(a)t; dokumenti
• gen. – dokumenta; dokumenata
• dat. – dokumentu; dokumentima
• ak. – dokumen(a)t; dokumente
• vok. – dokumente; dokumenti
• instr. – dokumentom; dokumentima
• lok. – dokumentu; dokumentima