dokumenat ili dokument


Pravilno je oboje.

Podjednako dobri oblici, koji se ravnopravno upotrebljavaju. Neke imenice stranog (uglavnom latinskog) porekla sa završetkom na -nt mogu imati nepostojano a u nominativu jednine, ali neobavezno. U genitivu množine to a je obavezno, dok ga u ostalim padežima nema.
Promena po padežima (jednina; množina):
• nom. – dokumen(a)t; dokumenti
• gen. – dokumenta; dokumenata
• dat.-lok. – dokumentu; dokumentima
• ak. – dokumen(a)t; dokumente
• instr. – dokumentom; dokumentima