do đavola ili dođavola


Piše se do đavola.

Imenica đavo ne spaja se sa predlogom, mada ima dosta ustaljenih izraza u kojima je izbledelo bukvalno i padežno značenje, ali se ipak uzimaju kao frazeološki i figurativni život te imenice, a ne kao nove reči: k đavolu, na đavola, po đavolu, u đavola, za đavola itd.
Isto važi i za imenicu vrag (do vraga, k vragu itd.).