dva jaja ili dva jajeta


Pravilno je oboje.

Dva, tri, četiri jaja (ređe) i dva, tri, četiri jajeta. Ali samo pet jaja (ne pet jajeta) i sl.