donjomilanovački ili donjo-milanovački


Piše se donjomilanovački.

Prisvojni pridevi izvedeni od višečlanih geografskih imena nastavcima -ski, -ški, -čki pišu se sastavljeno: istočnonemački, južnokorejski, novosadski, severnoamerički, zapadnoevropski itd.