dovde ili do ovde


Piše se dovde.

To je prilog koji znači do ovoga mesta, do ove tačke, do ove granice: došli smo peške dovde.