decidiran ili decidan


Piše se decidiran.

Taj pridev preuzet je iz nemačkog jezika, u kojem on glasi dezidiert.