danas-sutra ili danas sutra


Piše se danas-sutra.

Udvojeni prilozi (simetrične veze) pišu se sa crticom: brže-bolje, gore-dole, kad-tad, kako-tako, koliko-toliko, levo-desno, manje-više, napred-nazad, ovamo-onamo, ovde-onde, tamo-amo, zbrda-zdola itd.