dijalekat ili dijalekt

 

Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati imenicu dijalekat.

Suglasničke grupe kt i nt u rečima stranog porekla mogu se razbiti umetanjem nepostojanog a ili ne moraju. Međutim, nesumnjivu prevagu imaju dijalekat, akcenat, fakat nad sporadičnim oblicima dijalekt, akcent, fakt.