doktorand ili doktorant


Piše se doktorand.

Ta imenica preuzeta je iz latinskog jezika, u kojem ona glasi doctorandus.