doktorand ili doktorant

 

Piše se doktorand.

Ta imenica, kojom se označava onaj koji priprema doktorat, kandidat za naučni stepen doktora, potiče od novolatinskog doctorandus.