dodan ili dodat

 

Pravilno je i jedno i drugo.

Trpni pridev od glagola dodati može se graditi i nastavkom -n (dodan) i nastavkom -t (dodat).