dvostruko ili dvoduplo


Piše se dvostruko.

U značenju u dvostrukoj meri, dva puta više pravilan je isključivo prilog dvostruko. Izraz dvoduplo u tom značenju nije pravilan, jer duplo znači dvostruko, dva puta više, pa kad se logički sagleda, taj izraz, u stvari, znači četvorostruko.