dasci ili daski


Piše se dasci.

Dativ i lokativ jednine od imenice daska glase dasci. U toj reči izvršena je sibilarizacija (promena k u c ispred i).
Genitiv množine glasi dasaka (ne daski).