dasci ili daski

 

Piše se dasci.

Dativ i lokativ od imenice daska glase dasci. U toj reči izvršena je sibilarizacija (promena k u c ispred i).