devojčicin ili devojčičin

 

Piše se devojčicin.

U tvorbi prisvojnih prideva od imenica koje se završavaju na -čica dolazi do odstupanja od palatalizacije (c ne prelazi u č ispred i) da bi se izbeglo udvajanje sloga či: klizačicin, krojačicin, pevačicin, prodavačicin, saigračicin, seljančicin, spremačicin i sl.