dolij ili doli


Piše se dolij.

Imperativ od glagola doliti (prvo lice jednine prezenta: dolijem) glasi dolij, dolijmo, dolijte. Svi glagoli čije se prvo lice prezenta završava na -ijem imaju glas j u sva tri oblika zapovednog načina.