dva kilometra ili dva kilometara

 

Piše se dva kilometra.

Uz brojeve dva, tri, četiri i sve višečlane brojeve sa 2, 3 ili 4 na kraju upotrebljava se stara dvojina (imenica je u genitivu jednine): dvadeset dva kilometra, dvadeset tri kilometra, dvadeset četiri kilometra, trideset dva kilometra, trideset tri kilometra, trideset četiri kilometra, četrdeset dva kilometra, četrdeset tri kilometra, četrdeset četiri kilometra itd.