dva kilometra ili dva kilometara


Piše se dva kilometra.

Uz brojeve dva, tri, četiri i brojeve koji se njima završavaju upotrebljava se imenica u obliku paukala (tzv. mala množina, po obliku jednaka s genitivom jednine): dvadeset dva kilometra, dvadeset tri kilometra, trideset četiri kilometra, sto dva kilometra, sedamsto osamdeset tri kilometra itd.