doći ću ili doćiću


Piše se doći ću.

Glagoli koji se u infinitivu završavaju na -ći u futuru I uvek se pišu odvojeno od pomoćnog glagola hteti. Tada se futur I ponaša kao složen glagolski oblik: doći ću, doći ćeš, doći će, doći ćemo, doći ćete, doći će.