desnoruk ili dešnjak


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Pridev desnoruk znači „koji se bolje, spretnije služi desnom rukom, koji je dešnjak”.
Imenica dešnjak znači „osoba koja se spretnije služi desnom rukom nego levom” i „konj ili druga životinja koja se upreže s desne strane zaprege”.