dobici ili dobitci

 

Piše se dobici.

Kada se suglasnik t nađe ispred glasa c, vrši se uprošćavanje suglasničke grupe (gubljenje suglasnika) radi lakšeg izgovora reči. Glas c sliven je od glasova t i s, pa se t gubi kako ne bi došlo do nagomilavanja istih glasova ili glasova koji se isto izgovaraju.

U jednini:

– nom. – dobitak,

– gen. – dobitka,

– dat. – dobitku,

– aku. – dobitak,

– vok. – dobitak,

– ins. – dobitkom,

– lok. – dobitku.

U množini:

– nom. – dobici,

– gen. – dobitaka,

– dat. – dobicima,

– aku. – dobitke,

– vok. – dobici,

– ins. – dobicima,

– lok. – dobicima.