dobici ili dobitci


Piše se dobici.

Suglasnik t gubi se ispred slivenog suglasnika c (zato što taj glas u prvom svom delu sadrži elemente glasa t).
Promena po padežima (jednina; množina):
• nom. – dobitak; dobici
• gen. – dobitka; dobitaka
• dat.-lok. – dobitku; dobicima
• ak. – dobitak; dobitke
• instr. – dobitkom; dobicima