dobici ili dobitci

 

Piše se dobici.

Kada se suglasnik t nađe ispred glasa c, vrši se uprošćavanje suglasničke grupe (gubljenje suglasnika) radi lakšeg izgovora reči. Glas c sliven je od glasova t i s, pa se t gubi kako ne bi došlo do nagomilavanja istih glasova ili glasova koji se isto izgovaraju.

Promena po padežima (jednina; množina):
• nom. – dobitak; dobici
• gen. – dobitka; dobitaka
• dat. – dobitku; dobicima
• ak. – dobitak; dobitke
• vok. – dobitak; dobici
• instr. – dobitkom; dobicima
• lok. – dobitku; dobicima