dobrostojeći ili dobro stojeći


Piše se dobrostojeći.

Dobro-, prvi deo pridevskih i drugih složenica nastalih od sintagmi sa pridevom dobar ili prilogom dobro, piše se sastavljeno: dobročinitelj, dobroćudan, dobrodržeći, dobrodušan, dobronamerno, dobrosusedski, dobrovoljno itd.