diskutovati o (nečemu) ili diskutovati (nešto)

 

Piše se diskutovati o (nečemu).

Glagol diskutovati znači „raspravljati o nekom pitanju iznošenjem različitih stavova”. Uz glagole govorenja i mišljenja ili uz imenice diskusija, priča, rasprava i sl. upotrebljava se konstrukcija o + lokativ. Može se sa nekim diskutovati o nečemu ili o nekome, ali se ne može diskutovati nešto ili nekoga.