dvesta ili dve stotine


Pravilno je oboje.

Za brojeve od 200 do 900 postoje dve vrste naziva, od jedne ili od dve reči:
• 200 = dvesta, dve stotine
• 300 = trista, tri stotine
• 400 = četiristo, četiri stotine
• 500 = petsto, pet stotina
• 600 = šeststo, šest stotina
• 700 = sedamsto, sedam stotina
• 800 = osamsto, osam stotina
• 900 = devetsto, devet stotina
Treba obratiti pažnju na zavšetak u prvom nizu, koji glasi -a za dvesta i trista a -o za ostale brojeve. U drugom nizu, dvojinski oblik stotine dolazi uz dva, tri, četiri, a genitiv množine stotina uz veće brojeve.