dva-tri ili dva tri


Piše se dva-tri.

Spojevi brojeva ili imenica sa brojem koji označavaju približnost pišu se sa crticom: sedam-osam, dvoje-troje, trojica-četvorica, šest-sedam stotina, sat-dva, mesec-dva, godinu-dve, korak-dva, litar-dva, metar-dva itd.