dva deteta ili dvoje dece


Pravilno je oboje.

Posle brojeva dva, tri, četiri i brojeva koji se njima završavaju upotrebljava se imenica u obliku paukala (tzv. mala množina, po obliku jednaka s genitivom jednine): dva/tri/četiri deteta.
Uz zbirne imenice kojima se označavaju bića upotrebljavaju se zbirni brojevi: dvoje dece, troje dece, petoro dece itd.