dva deteta ili dvoje dece

 

Pravilno je i jedno i drugo.

Uz osnovne brojeve dva, tri i četiri upotrebljava se stara dvojina (imenica je u genitivu jednine): dva deteta, tri deteta, četiri deteta.

Dvoje je zbirni broj, a deca zbirna imenica koja jedninom označava skup mladih bića, ali i supletivna množina od imenice dete (ima množinu i brojiva je): dvoje dece, troje dece, četvoro dece, petoro dece itd.