defakto ili de fakto


Piše se defakto.

Izvorno (latinski) de facto. Dve reči u latinskom jeziku, ali se u srpskom piše sastavljeno.