defakto ili de fakto

 

Piše se defakto.

Od latinskog de facto, što znači u stvari, stvarno, zaista, činjenično.

Dve reči u latinskom jeziku, ali se u srpskom piše spojeno.