devojci ili devojki


Piše se devojci.

Dativ i lokativ jednine od imenice devojka glase devojci. U toj reči izvršena je sibilarizacija (promena k u c ispred i).
Genitiv množine glasi devojaka (ne devojki).