devojci ili devojki

 

Piše se devojci.

Dativ i lokativ od imenice devojka glase devojci. U toj reči izvršena je sibilarizacija (promena k u c ispred i).