decembar ili decenbar


Piše se decembar.

Ta imenica preuzeta je iz latinskog jezika, u kojem ona glasi december (prema decem ’deset’).
(U starom rimskom kalendaru, po kojem je godina počinjala u martu, decembar je bio deseti mesec.)