decembar ili decenbar

 

Piše se decembar.

Od latinskog december, prema decem (deset).

U starom rimskom kalendaru, po kojem je godina počinjala u martu, decembar je bio deseti mesec.