dogled ili dvogled


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

I dogled i dvogled upotrebljavaju se u značenju „optička sprava sa dva okulara za osmatranje udaljenih predmeta, durbin”.
Imenica dogled označava i „prostor obuhvaćen pogledom, vidik, vidokrug; domašaj pogleda”.