dršci ili drški

 

Piše se dršci.

Dativ i lokativ od imenice drška glase dršci. U toj reči izvršena je sibilarizacija (promena k u c ispred i).