dijeta ili dieta

 

Piše se dijeta.

Suglasnik j se po pravilu piše između samoglasnika i-a, i-e, i-u (osim na prepoznatljivom spoju složenih reči): akademija, avijacija, armija, klijent, linija, medijapan, pijedestal, pijuk, podijum, radijus, rivijera, televizija, trijumf itd.