dan-dva ili dan dva


Piše se dan-dva.

Spojevi imenica sa brojem koji označavaju približnost pišu se sa crticom: nedelju-dve, mesec-dva, kilogram-dva, kilometar-dva, korak-dva, litar-dva itd.