dipl. inž. ili dipl. ing.


Piše se dipl. inž.

Skraćenica za imenicu inženjer jeste inž. (ne ing.), pa se shodno tome piše dipl. inž.