na svetu ili u svetu


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Izraz na svetu znači na planeti Zemlji, među svim postojećim stvarima: Sahara je najveća pustinja na svetu.
Izraz u svetu znači među ljudima: postigao je ogroman uspeh u svetu.