naodmet ili na odmet

 

Piše se naodmet.

To je prilog koji znači za odbacivanje, nepotrebno, izlišno; previše, suviše. Upotrebljava se obično uz negaciju: nije naodmet.