naodmet ili na odmet

 

Piše se naodmet.

To je prilog koji znači za odbacivanje, za bacanje, suvišno: malo pomoći nije naodmet.