naodmet ili na odmet


Piše se naodmet.

To je prilog koji znači za odbacivanje, nepotrebno, izlišno; previše, suviše. Upotrebljava se obično uz negaciju: nije naodmet.