našô ili naš’o


Piše se našô.

Oblici iz familijarnog govora našo, došo, gledo, išo, ko, poslo, stigo i sl. (= našao, došao, gledao, išao, kao, poslao, stigao) pišu se bez apostrofa, a sa znakom dužine (cirkumfleksom): našô, došô, gledô, išô itd.