našo ili naš’o

 

Piše se našô.

Oblici iz familijarnog (svakodnevnog) govora našo (= našao), došo (= došao), išo (= išao), kazo (= kazao), ko (= kao), reko (= rekao), stigo (= stigao) i sl. pišu se bez apostrofa, a sa znakom dužine (cirkumfleksom): našô, došô, išô, kazô, , rekô, stigô i sl.