nadasve ili nada sve

 

Piše se nadasve.

To je prilog koji znači iznad svega, više od svega: ona je nadasve dobra osoba.