nažalost ili na žalost


Piše se i jedno i drugo.

Rečca nažalost, kojom se izražava žaljenje zbog nečega, piše se spojeno: tu ti, nažalost, ne mogu pomoći.
Odvojeno se piše samo u doslovnom značenju: na žalost svih nas.