nažalost ili na žalost


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Rečca nažalost, kojom se izražava žaljenje zbog nečega, piše se sastavljeno: tu ti, nažalost, ne mogu pomoći.
Odvojeno se piše samo u doslovnom značenju: na žalost svih nas.