nažalost ili na žalost

 

Piše se i jedno i drugo.

Rečca nažalost, kojom se izražava žaljenje zbog nečega, piše se spojeno: tu ti, nažalost, ne mogu pomoći.

Odvojeno se piše samo u doslovnom značenju: na žalost svih nas.