nijedanput ili ni jedanput


Piše se nijedanput.

To je prilog koji znači ni u kojoj prilici, nikad, nijednom: ne videh je nijedanput zabrinutu.