nabij ili nabi

 

Piše se nabij.

Imperativ od glagola nabiti glasi nabij-nabijmo-nabijte. Glagoli koji u prvom licu jednine prezenta imaju završetak -ijem (nabijem) imaju glas j u svim licima zapovednog načina.