nabij ili nabi


Piše se nabij.

Imperativ od glagola nabiti (prvo lice jednine prezenta: nabijem) glasi nabij, nabijmo, nabijte. Svi glagoli čije se prvo lice prezenta završava na -ijem imaju glas j u sva tri oblika zapovednog načina.