ne čitajući ili nečitajući

 

Piše se ne čitajući.

Rečca ne uvek se piše odvojeno od glagolskog priloga sadašnjeg: ne čekajući, ne očekujući, ne poznajući, ne razmišljajući, ne tražeći, ne znajući itd.