ne čitajući ili nečitajući


Piše se ne čitajući.

Rečca ne uvek se piše odvojeno od glagolskog priloga sadašnjeg: ne čekajući, ne očekujući, ne poznajući, ne razmišljajući, ne tražeći, ne znajući itd.