nijedan ili ni jedan


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Pridevska zamenica nijedan, kojom se odriče prisustvo, postojanje i sl. bilo kojeg od pojmova koje znači imenica, piše se sastavljeno: nijedan čovek, nijedan razlog itd.
Kada se želi reći i naglasiti da niko od dvojice ili niko od dve osobe nije bio prisutan ili nije nešto uradio, postigao i sl., piše se odvojeno i uvek u paru sa drugim članom iz izraza: ni jedan ni drugi nije došao u školu.
Odvojeno se piše i sa predlozima: ni na jednom, ni od jednog, ni sa jednim itd.
Odvojeno se piše i u izrazu ni jedan jedini.