nijedan ili ni jedan

 

Piše se i jedno i drugo.

Zamenica nijedan, u značenju nula ili niko, piše se spojeno i može se tretirati kao broj: nije pojela nijedan kolač.

Kada se želi reći i naglasiti da niko od dvojice ili niko od dve osobe nije bio prisutan ili nije nešto uradio, postigao i sl., piše se odvojeno i uvek u paru sa drugim članom iz izraza: ni jedan ni drugi nije došao u školu.

Odvojeno se piše i sa predlozima: ni na jednom, ni od jednog, ni sa jednim itd.

Odvojeno se piše i u izrazu ni jedan jedini.